Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego wśród uczestników 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Lublin 27 czerwca–3 lipca 2016 roku

Ewa Gołaszewska,

Rafał Ronowski

Abstrakt
Słowa kluczowe: botanika, PTB, geobotanika, paleoekologia, ekologia roślin