Artykuły

Ilość

Historia morska i rzeczna

Progress, 2018, Numer 3, s. 7-8
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.001.8499

NAUKOWE. HISTORIA MORSKA I RZECZNA

Żegluga śródlądowa w Królestwie Polskim (1815–1830) a polityka gospodarcza ministra skarbu, księcia Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego

Progress, 2018, Numer 3, s. 9-25
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.002.8499

Admirał Cornelis Tromp a rozwój taktyki liniowej

Progress, 2018, Numer 3, s. 26-35
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.002.8500

Bulwary nadwiślańskie na łamach prasy warszawskiej w okresie międzywojennym

Progress, 2018, Numer 3, s. 36-60
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.002.8501

Marina el-Alamein: miasto portowe grecko-rzymskiego Egiptu

Progress, 2018, Numer 3, s. 61-68
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.002.8502

Służba w Women’s Royal Naval Service a pozycja kobiet w społeczeństwie brytyjskim podczas II wojny światowej

Progress, 2018, Numer 3, s. 69-80
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.002.8503

NAUKOWE. VARIA

Radio wobec zjawiska sieciowania i formatowania

Progress, 2018, Numer 3, s. 81-92
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.002.8504

Wybrane rodzaje przestępczości w przestrzeni Gdańska w latach 2013–2015

Progress, 2018, Numer 3, s. 93-102
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.002.8505

Konstrukcja, charakter prawny i rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne

Progress, 2018, Numer 3, s. 103-131
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.002.8506

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie ze spotkania „Kobiety w nauce”

Progress, 2018, Numer 3, s. 132-141
Data publikacji online: 26 czerwca 2018

HISTORIA UG

Informacja z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie na temat sytuacji po wydarzeniach marcowych

Progress, 2018, Numer 3, s. 142-147
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.002.8507

ORGANIZACJA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Włączenie studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego do pełnego uczestnictwa w społeczności akademickiej na przykładzie projektu „Przyjazny Uniwersytet” realizowanego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Progress, 2018, Numer 3, s. 148-160
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.002.8508

Kryteria stypendialne i działalność Komisji Stypendialnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Progress, 2018, Numer 3, s. 161-176
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.002.8509

RECENZJE

Kalaallit Nunaat? Suu, ajunngilaq! Two New Books on Greenland in Polish

Progress, 2018, Numer 3, s. 177-182
Data publikacji online: 26 czerwca 2018

WYWIAD

Z dr. Danielem Czerwińskim, autorem książki Pierwsza dekada. Aparat bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945–1956, rozmawia Piotr Syczak

Progress, 2018, Numer 3, s. 183-187
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/25439928PS.18.002.8510