Informacja z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie na temat sytuacji po wydarzeniach marcowych

Piotr Abryszeński

Abstrakt
Słowa kluczowe: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie, Marzec 1968, represje
References
Abryszeński P., Gucewicz D. (red.), 2018, Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach, Gdańsk: Instytut Pamięci Narodowej.
 
Andrzejewski M., 2008, Marzec 1968 w Trójmieście, Warszawa–Gdańsk: Instytut Pamięci Narodowej.
 
Cenckiewicz S., 2008, Trójmiejski marzec’68. Próba obalenia Gomułki przez SB? (w:) S. Cenckiewicz, Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Kraków: Wydawnictwo Arcana.
 
Eisler J., 2006, Polski rok 1968, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.
 
Informacja z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, 1968, [brak autora], syg. Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku, nr 2492, Gdańsk: Archiwum Państwowe w Gdańsku.
 
Konieczka K. (red), 2018, Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w oczach uczestników, Gdańsk: Instytut Pamięci Narodowej (w przygotowaniu do druku). Rocznik statystyczny województwa gdańskiego 1969, 1969, Gdańsk: Wojewódzki Urząd Statystyczny.
 
Górecki K., 1968, Meldunek dzienny, syg.: AIPN Gd, 0046/41, t. 3, Gdańsk: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.
 
Miklas J., 1968a, Informacja w sprawie polityki represyjnej stosowanej przez organa ścigania wobec studentów, którzy w toku zajść w dniach 12 i 15 marca 1968 r. weszli w kolizję z prawem karnym, Gdańsk, 21 III 1968, syg.: AIPN Gd, 05/41, t. 1, Gdańsk: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.
 
Miklas J., 1968b, Propozycje represji wobec uczestników studenckich, syg.: AIPN Gd, 05/41, t. 1, Gdańsk: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.
 
Stasiak H., 1968, Meldunek specjalny nr 3, Gdańsk, 16 III 1968, syg.: Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku, nr 1832, Gdańsk: Archiwum Państwowe w Gdańsku.
 
Wykaz studentów wyższych uczelni Wybrzeża, przeciwko którym wszczęto postępowanie karne z powodu udziału w zajściach 12 i 15 III 1968 r., 1968, [brak autora] syg.: Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku, nr 2492, Gdańsk: Archiwum Państwowe w Gdańsku.