Kto tworzy największą encyklopedię świata? Analiza wewnętrznych danych Wikipedii

Patrycja Cybulska

Abstrakt

Wikipedia uważana jest za największą encyklopedię świata. Niektórzy ją krytykują, inni wręcz przeciwnie – nie tylko ją popierają, ale także aktywnie uczestniczą w jej tworzeniu. Za sprawą nowych mediów status autorów haseł został wyrównany. Takie same prawo do dzielenia się wiedzą z innymi zyskali nie tylko eksperci, ale także wszyscy członkowie internetowej społeczności. Złamany został monopol na naukowców. Ponieważ wiadomo, że wśród autorów Wikipedii są zarówno profesorowie, jak i gimnazjaliści, ważną kwestią wydaje się próba ich charakterystyki. Analizie na podstawie wewnętrznych danych polskiej wersji językowej Wikipedii poddane zostaną zatem ich wykształcenie, wiek, płeć i liczba dokonywanych edycji. Wszystko po to, by obalić stereotyp, że tę największą encyklopedię świata tworzą nieprofesjonaliści.

 

Who creates the largest encyclopedia of the world? Analysis of Wikipedia internal data 
Wikipedia is considered to be the largest encyclopedia of the world. Some criticize it, others do not. Not only do they support it, they are also actively involved in its creation. With new media, the status of the entries contributors has been evened out. The same right to share knowledge with others has been gained not only by experts, but by all members of the online community. The monopoly on scientists was broken. Because it is known that the contributors of Wikipedia are both high school students and professors, it seems important to look at their characteristics. According to the internal data of the Polish language version of Wikipedia, they will be subject to their education, age, gender and number of editions. This is all about breaking the stereotype that this largest encyclopedia of the world is made up of non-professionals.
Słowa kluczowe: encyklopedia, Wikipedia, autorzy, hasło, edytowanie , encyclopedia, editors, article, edit
References
Chrześcijaństwo, https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo [dostęp: 28.08.2017]. 
Fichman P., Hara N., 2014, Global Wikipedia: International and Cross-Cultural Issues in Online Collaboration. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers. 
Jemielniak D., 2013, Życie wirtualnych dzikich. Netnografia Wikipedii, największego projektu współtworzonego przez ludzi. Warszawa: Poltext. 
Kobus M., Jemielniak D., 2014, Ekonomia daru i społeczności otwartej współpracy – nowe kierunki badań społecznych, „E-mentor” nr 4 (56), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/56/ id/1116 [dostęp: 16.08.2017]. 
Lisowska-Magdziarz M., 2004, Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. 
Lista autorów i statystyki hasła „Chrześcijaństwo”, https://xtools.wmflabs.org/articleinfo/pl.wikipedia. org/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo [dostęp: 04.09.2017]. 
Lista autorów i statystyki strony dyskusji hasła „Chrześcijaństwo”, https://xtools.wmflabs.org/articleinfo/pl.wikipedia.org/Dyskusja:Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo [dostęp: 08.09.2017]. 
List of Wikipedias, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Wikipedias [dostęp: 04.10.2017]. 
Miotk A., 2017, Wikipedia i jej użytkownicy. Polskie Badania Internetu, http://pbi.org.pl/wp-content/ uploads/2017/09/2017-09-26-Wikipedia_analiza.pdf [dostęp: 25.09.2017]. 
Pomoc: Poradnik autora Wikipedii, https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomoc:Poradnik_autora_Wikipedii [dostęp: 08.09.2017]. Pomoc: Strona dyskusji, https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomoc:Strona_dyskusji [dostęp: 03.09.2017]. 
Reguła Titiusa-Bodego, https://pl.wikipedia.org/wiki/Regu%C5%82a_Titiusa-Bodego [dostęp: 04.10.2017]. 
Wales J., 2005, Wikipedia is an encyclopedia, https://lists.wikimedia.org/pipermail/wikipedia-l/ 2005-March/020469.html [dostęp: 04.10.2017]. 
Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia [dostęp: 03.10.2017]. 
Wikipedia: Głosowania, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:G%C5%82osowania [dostęp: 18.07.2017]. 
Wikipedia: Konsensus, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Konsensus [dostęp: 05.10.2017]. 
Wikipedia: Size Comparisons, https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Size_comparisons [dostęp: 29.07.2017]. 
Wikipedia: Statystyki: Wikipedyści według roku urodzenia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Statystyki/Wikipedy%C5%9Bci_wed%C5%82ug_roku_urodzenia [dostęp: 01.09.2017]. 
Wikipedia: Statystyki/Wikipedyści według wykształcenia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Statystyki/Wikipedy%C5%9Bci_wed%C5%82ug_wykszta%C5%82cenia [dostęp: 01.09.2017]. 
Wikipedia, Strona główna, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna [dostęp: 25.06.2017]. 
Wikipedia: Rozwiązywanie konfliktów, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Rozwi%C4%85zywanie_konflikt%C3%B3w [dostęp: 18.07.2017]. 
Wikipedysta: Lukas3, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Lukas3 [dostęp: 15.10.2017]. 
Wikipedysta: Monika, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Monika [dostęp: 15.10.2017]. 
Wikipedysta: Vuvar1, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Vuvar1 [dostęp: 15.10.2017].