Sprawozdania z działalności kół naukowych w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku za lata 1948–1949 

Piotr Syczak

Abstrakt
Słowa kluczowe: studenckie koła naukowe, Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku, studenci , students research circles, State Higher Pedagogical School in Gdańsk, students
References
Andrzejewski M., 2006, Z dziejów Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1946-1970) [w:] M. Andrzejewski, L. Mokrzycki, J.A. Włodarski, Zarys dziejów Uniwersytetu Gdańskiego: sześćdziesiąt lat tradycji polskiego szkolnictwa pedagogicznego i ekonomicznego na Wybrzeżu, Gdańsk: Uniwersytet Gdański. 
Andrzejewski M., 2008, Marzec 1968 w Trójmieście, Warszawa – Gdańsk: Instytut Pamięci Narodowej– Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. 
B[rak] a[utora], b[rak] d[aty], Organizacje studenckie. Projekty rozporządzenia ministra szkolnictwa wyższego, uwagi, notatki., MSWwW, syg. 418/317, Warszawa: AAN. 
Bień D. (oprac.), 2017, Kronika Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku za czas od chwili jej powstania do końca 1952 roku autorstwa Adama Dobrowolskiego, „Progress. Journal of Young Researchers”, nr 1. 
Biography.com Editors, 2014, John Steinbeck Biography, https://www.biography.com/people/john-steinbeck-9493358 [dostęp: 7.08.2018]. 
BS, [brak daty], Biblioteka Sejmowa. Parlamentarzyści, https://bs.sejm.gov.pl/F?func=full-set-set&set_number=031438&set_entry=000001&format=999 [dostęp: 2.08.2018]. 
Culture [brak daty] a, Jarosław Iwaszkiewicz 20.02.1894—2.03.1980, https://culture.pl/pl/tworca/ jaroslaw-iwaszkiewicz [dostęp: 7.08.2018]. 
Culture [brak daty] b, Zofia Nałkowska 10.11.1894—17.12.1954, https://culture.pl/pl/tworca/zofia-nalkowska [dostęp: 7.08.2018] 
Dobrowolski A., 1949, [brak tytułu], MSWwW, syg. 418/317, Warszawa: AAN. 
Flakowski S., Dróżdż W., 1949, Sprawozdanie z działalności Koła Mat. Fiz. Studentów W.S.P. w Gdańsku za okres od 25. III. 1948 do 5. 5. 1949; MSWwW, syg. 418/317, Warszawa: AAN.
Górski K., 1952, Wspomnienia pośmiertne: Tadeusz Makowiecki (1900-1952), „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, t. 45, http://mazowsze.hist.pl/35/Rocznik_Towarzystwa_Naukowego_ Warszawskiego/758/1952/22510/ [dostęp: 7.08.2018]. 
Grzybowski R., 1998, Dobór i wymiana kadry nauczycielskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku w latach 1946–1956, „Rocznik Gdański”, t. 58, z. 2. Grzybowski R., 2010, Wyższe szkoły pedagogiczne w Polsce w latach 1946-1956, wyd. 2 uzupełnione, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. 
GUS 1950, Rocznik statystyczny 1949, R.13 Warszawa: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=14612&from=publication [dostęp: 8.08.2018]. 
IPN, 2018, Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu. Katalog, https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/38599 [dostęp: 2.08.2018]. 
Jarecki E., 1949, Sprawozdanie działalności ”Koła Historycznego, MSWwW, syg. 418/317, Warszawa: AAN. 
Junes T., 2015, Student Politics in Communist Poland: Generations of Consent and Dissent, Lanham: Lexington Books, https://books.google.pl/books?id=4VNnBgAAQBAJ&pg=PA23&lpg=PA23&dq=Federacja+Polskich+Organizacji+Studenckich+statut&source=bl&ots=RZGNQdYYKr&sig=RfKL-kDlwlxi3EgeY1Z3ep5OCdw&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwjLr4e94cjcAhXLxqQKHSffAhgQ6AEwB3oECAcQAQ#v=onepage&q=Federacja%20Polskich%20Organizacji%20Studenckich%20 statut&f=false [dostęp: 7.08.2018] 
Koko E., 2010, Wydział Historyczny [w:] A. Paner, A. Kłonczyński (red.), Uniwersytet Gdański 1970-2010, Gdańsk: Uniwersytet Gdański. 
Kowalczyk J.S. [brak daty], „Bratnia Pomoc” na Politechnice Gdańskiej w latach 1923–39 i 1945–49. „Jednodniówka” – finał jej działalności (cd.), „Czasopism PG” https://cdn.pg.edu.pl/documents/1152961/1165836/cz7.pdf [dostęp: 7.08.2018]. Kubinski Z., 1949, Sprawozdanie z działalności ”Koła Polonistów” za okres od X. 1949 r. do 1. V. 1949 r., MSWwW, syg. 418/317, Warszawa: AAN. 
PWN [brak daty] a, Encyklopedia internetowa PWN, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, https:// encyklopedia.pwn.pl/haslo/Makowiecki-Tadeusz;3936508.html [dostęp: 7.08.2018]. 
PWN [brak daty] b, Encyklopedia internetowa PWN, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, https:// encyklopedia.pwn.pl/haslo/Iwaszkiewicz-Jaroslaw-Leon;3915818.html [dostęp: 7.08.2018]. 
PWN [brak daty] c, Encyklopedia internetowa PWN, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, https:// encyklopedia.pwn.pl/haslo/Nalkowska-Zofia;3945544.html [dostęp: 7.08.2018]. 
Sochacki W., 1949, SPRAWOZDANIE z działalności Koła Naukowego przy Wydz. Przyrodniczym, MSWwW, syg. 418/317, Warszawa: AAN. 
Sosin S., 1949, [brat tytułu], MSWwW, syg. 418/317, Warszawa: AAN. 
Sowa A.L., 2003, Wielka Historia Polski, t.5: Od Drugiej do Trzeciej Rzeczpospolitej (1945-2001), Kraków – Warszawa: Fogra – Świat Książa Sowa A.L., 2011, Historia polityczna polski 1944–1991, Kraków: Wydawnictwo Literackie. Stowarzyszenie Pokolenie 2010, Encyklopedia „Solidarności”, t. 1: Opozycja w PRL 1976-1989, Katowice: Stowarzyszenie Pokolenie, http://www.encysol.pl/wiki/Jerzy_Andrzejewski [dostęp: 2.08.2018]. 
Strefa [bez daty], Strefa duszy.pl, https://sferaduszy.pl/lad-serca-andrzejewski-jerzy,p67041,c [dostęp: 7.08.2018].
Szwyngwelski, Sochocki W., 1949, Stan kasy koła naukowego przyrodników przy P.W.S.P., MSWwW, syg. 418/317, Warszawa: AAN. 
UMK, 1995, Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945–1994: materiały do biografii, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=25661&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=7F47FDBB35B00CCA3F15017BEBFE8EEB-1 [dostęp: 7.08.2018]. 
Walczak J., 1990, Ruch studencki w Polsce 1944-1990, Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich.