Szlakiem niektórych gdańskich herstorii – rozmowa z Anną Miler przed setną rocznicą uzyskania praw wyborczych kobiet w Polsce 28 listopada 2018 r. 

Sylwia Dudkowska-Kafar

Abstrakt
Słowa kluczowe: herstoria, feminizm, emancypacja kobiet, równość płci , herstory, feminism, emancipation of women, gender equality