Kontakt

Uniwersytet Gdański. Ul. Bażyńskiego 1a/116, 80-952 Gdańsk.
Sekretarz Redakcji – 58/523 25 10; sylwia.dudkowska@ug.edu.pl
Redaktor Naczelny – dominik.bien@ug.edu.pl
zatoka.nauki@ug.edu.pl
www.zatokanauki.pl