Indeksacja w bazach danych

CEJSH
CEEOL
Google Scholar