Procedura recenzowania

W przypadku każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spoza jednostki naukowej autora oraz jednostki przy, której afiliowane jest czasopismo. W szczególnych przypadkach może być powołany trzeci recenzent.

Formularz recenzyjny