Recenzenci

2017

Dr hab. Iwona Bąk (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

dr hab. Rafał Blicharz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Halina Chodurska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Dr Gracjan Cimek (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)

dr Jakub Czernik (Uniwersytet Jagielloński)

Dr Anna Drogosz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Prof. Waldemar Dziak (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk)

Dr Jędrzej Gadziński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr Anna Gagat Matuła (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

dr hab. Monika Gładoch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Dr hab. Krzysztof Hejwowski (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Irena Jaros (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku)

Prof. Krzysztof Konecki (Uniwersytet Łódzki)

Prof. Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski)

Dr Adam Kucharski (Uniwersytet Łódzki)

prof. Zdzisław Kubot (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Agnieszka Leszczyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr Nicolas Levi (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk)

Prof. Janusz Mucha (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Dr hab. Alina Maciejewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Dr Małgorzata Majewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Dr Wojciech Małecki (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Stanisław Mordwa (Uniwersytet Łódzki)

Dr Karol Nawrocki (Instytut Pamięci Narodowej)

Dr hab. Grzegorz Ojcewicz

Dr Krzysztof Osiński (Instytut Pamięci Narodowej)

dr hab. Marek Paryż (Uniwersytet Warszawski)

Dr Joanna Pietras

Dr Adam Radzimski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr Piotr Siuda (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Dr hab. Ewa Stala (Uniwersytet Jagielloński)

Dr Robert Tabaszewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Dr Tomasz Warczok (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

dr hab. Konrad Zacharzewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Dr Monika Żmudzka Brodnicka (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)