Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny:

Dominik Bień;

Sekretarz Redakcji:

Sylwia Dudkowska-Kafar;

Redaktorzy:

dr Wioletta Brankiewicz,
mgr Maciej Ciemny,
dr Andrzej Gierszewski,
mgr Anna Krajewska,
dr Piotr Kitowski,
mgr Tomasz Pupacz,
mgr Piotr Syczak,
mgr Małgorzata Twarowska,
mgr Dominik Walczak,
Kacper Wiśniewski,
mgr Piotr Zieliński

Redaktorzy językowi:

mgr Adam Kamiński, redaktor wydawniczy (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego);

mgr Marta Noińska, redaktor, języka angielski (Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG);

dr Maciej Rataj, językoznawca, anglista (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG)”