Rada naukowa

Prof. dr hab. Bernard Lammek (Uniwersytet Gdański),
Prof. dr hab. Nadezhda S. Bratchikova / Надежда С. Братчикова (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa, Rosja / Lomonosov Moscow State University, Russia),
prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski (Uniwersytet Gdański),
dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański),
dr hab. Adam Karpiński, prof. nadzw. (Gdańska Szkoła Wyższa),
dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański),
dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański),
dr hab. Jarosław Nocoń, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański),
dr hab. Jacek Taraszkiewicz, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański),
dr hab. Alicja Węgrzyn, prof. nadzw. (Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk),
dr hab. Józef Arno Włodarski, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański),
dr hab. Katarzyna Wojan, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański),
dr Mariusz Brodnicki (Uniwersytet Gdański),
dr Maja Maciejewska-Szałas (Uniwersytet Gdański),
Doc. dr Inessa I. Morozova / Инесса И. Морозова (Narodowa Akademia Nauk Białorusi w Mińsku, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus in Minsk, Belarus)