Misja i cele

Celem czasopisma jest wspomaganie rozwoju młodych naukowców. Autorzy czasopisma to głównie młodzi badacze , którzy prezentują wyniki badań własnych lub zespołowych prowadzonych na uczelniach i instytutach naukowych. Progress chce stać się w przyszłości czasopismem, wokół którego skupi się silna i wiodąca społeczność badawcza będąca inspiracją w rozwoju kariery naukowej.