Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Nacher
Sekretarz redakcji: Ewelina Twardoch-Raś

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.

ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 3 (33), Literary Practices and Performances in Transmedia Environments

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Nacher
Sekretarz redakcji: Ewelina Twardoch-Raś
Opublikowano online: 11 grudnia 2017

Artykuły

Ilość

Literary Practices and Performanes in Transmedia Environments: Introduction to the Special Issue

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 3 (33), s. VII–XIII
Data publikacji online: 11 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.021.7791

From „Shiftbooks” to “Shiftliterature”. Categories of Literary Interfaces and Liberacy in Characterizing Literature of Transmedial Times

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 3 (33), s. 311–333
Data publikacji online: 11 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.022.7792

Textual Caves: Expanding the Literary Writing Space

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 3 (33), s. 334–349
Data publikacji online: 11 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.023.7793

Space and Landscape in Hearts and Minds: The Interrogation Project – Uncomfortable Proximities

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 3 (33), s. 350–363
Data publikacji online: 11 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.024.7794

Loss of Hoover: Recreating Shockwave Vniverse as an App for iPad

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 3 (33), s. 364–371
Data publikacji online: 11 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.025.7795

Night of the Owls: Defining Transmediality as an Analytical Tool for Reconstructing Comic Book Mythology

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 3 (33), s. 372–389
Data publikacji online: 11 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.026.7796

From a Biosignal to Xenotext: The Affective Dimension of Textuality in Postdigital Art Projects

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 3 (33), s. 390–414
Data publikacji online: 11 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.027.7797

Literature, Art, Artificiality: Post-media Relations in Goldin+Senneby’s Headless

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 3 (33), s. 415–429
Data publikacji online: 11 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.028.7798

An Essay on Electronic Literature as Platform

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 3 (33), s. 430–444
Data publikacji online: 11 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.029.7799

Media Archeology Lab: Experimentation, Tinkering, Probing. Lori Emerson in conversation with Piotr Marecki

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 3 (33), s. 445–452
Data publikacji online: 11 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.030.7800

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.