Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Nacher
Sekretarz redakcji: Ewelina Twardoch-Raś

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.

Redakcja „Przeglądu Kulturoznawczego” przyjmuje  teksty w trybie ciągłym.

Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych, wcześniej niepublikowanych propozycji w dwóch formatach:

1. Artykuły o charakterze problemowym (zawierające wyraźnie wyartykułowany problem badawczy i proponujące jego rozwinięcie). Artykuły mogą mieć charakter teoretyczny, mogą także być rezultatem badań empirycznych. Objętość: do 40 000 znaków.

2. Krótsze teksty mające charakter omówień, recenzji, relacji z konferencji lub innych wydarzeń naukowych i artystycznych. Objętość: do 20 000 znaków.

Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim oraz językach kongresowych.

Przysyłane teksty powinny spełniać warunki określone przez redakcję (patrz zakładka: „Dla autorów”).

Proces akceptacji do druku ma charakter dwustopniowy (wewnętrzna procedura redakcyjna określająca, czy tekst jest zgodny z profilem czasopisma oraz recenzje zewnętrzne). W zależności od stopnia zaawansowania prac redakcyjnych nad aktualnymi numerami cały proces może trwać od 8 do 12 tygodni.

Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres mailowy redakcji:

przeglad.kulturoznawczy@uj.edu.pl

ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), New materialism

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Nacher
Sekretarz redakcji: Ewelina Twardoch-Raś
Opublikowano online: 29 sierpnia 2019

Artykuły

Ilość

Posthuman Micro-discourses: Locality and Post-media, Post-bodies and Post-technologies

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), s. VII–XI
Data publikacji online: 20 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.007.10902

W kręgu idei

Hogweed vs. Sunroot: Zoēmachy of Soviet Postanthropocentrism

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), s. 135-150
Data publikacji online: 20 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.008.10903

Non-human Actors in Their “Strongly Possible Worlds”. Constructions of Alternative Universes in Bio Art Projects

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), s. 151-180
Data publikacji online: 20 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.009.10904

Empire of Signals: Techno-Ecology without Nature in Japan

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), s. 181-195
Data publikacji online: 20 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.010.10905

How Can Body Be Abstracted?

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), s. 196-210
Data publikacji online: 20 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.011.10906

Pejzaże kultury

Against Theory: Selected “Girlhood” Feminist Artistic Practices in Poland

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), s. 211-228
Data publikacji online: 20 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.012.10907

The computer is not a tool to help us do whatever we do, it is what we do, it is the medium on which we work – Dene Grigar in conversation with Piotr Marecki

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), s. 229-243
Data publikacji online: 20 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.013.10908

Omówienia i rozbiory

Francesca Ferrando’s Vision of Philosophical Posthumanism

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), s. 244-251
Data publikacji online: 20 listopada 2019