Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Sekretarz redakcji: Anna Nacher

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.

ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28)

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Sekretarz redakcji: Anna Nacher
Opublikowano online: 22 lipca 2016

Artykuły

Ilość

Uniwersytet w przecięciu świata i domu. W stronę afirmacji myślenia osobnego

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 121–134
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.010.5362

Akademicka Fordlandia

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 135–150
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.011.5363

Miasta (uniwersyteckie): wyobrażone?

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 151–162
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.012.5364

Ruchy społeczne na rzecz nauki. Przegląd subiektywny polskich inicjatyw ostatniej dekady

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 163–178
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.013.5365

Czy uniwersytet to już firma? Krytyczna analiza dyskursu na temat reformy szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 2008-2013

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 179–195
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.014.5366

Wilk nigdy nie będzie syty. Uniwersytety przemysłowe, komercjalizacja badań i współpraca nauki z biznesem

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 196–218
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.015.5367

Importowane imponderabilia

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 219–230
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.016.5368

Kategorie "źródłowe" i gry pojęciami w kulturoznawczej debacie

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 231–236
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.017.5369

Odpowiadanie miastu. Kulturowe studia miejskie

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 237–247
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.018.5370

Rzeczywistość (re)konstruowana przez obrazy. O kulturach wizualnych Niemiec w latach 1945-1949

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 248–262
Data publikacji online: 22 lipca 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.019.5371

Ciemna materia jako perspektywa ekonomii politycznej sztuki

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 2 (28), s. 263–273
Data publikacji online: 22 sierpnia 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.020.5372

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.