Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Nacher
Sekretarz redakcji: Ewelina Twardoch-Raś

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.

ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 4 (34), Mieszczanki/Mieszkanki

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Nacher
Sekretarz redakcji: Ewelina Twardoch-Raś
Opublikowano online: 20 grudnia 2017

Pejzaże kultury

Sortuj według

„Zorganizowane i zaangażowane”. Mieszczański ruch kobiecy i kobiecy ruch artystyczny w Niemczech przełomu XIX i XX ze szczególnym uwzględnieniem Stowarzyszenia Artystek Śląskich

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 4 (34), s. 453–467
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.031.8198

Cieszyn Cieszynianek - kulturowy obraz miasta w literackich narracjach Edith Schmet-tan-Demel i Bronisławy Uher

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 4 (34), s. 468–490
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.032.8199

Władysława Spiżewska - wyemancypowana pionierka bydgoskiej fotografii zawodowej początku XX wieku

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 4 (34), s. 491–509
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.033.8200

Zamieszkiwanie miasta. Inicjatywy domów dla kobiet w przestrzeni modernistycznego Berlina oraz Krakowa w dwudziestoleciu międzywojennym

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 4 (34), s. 510–520
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.034.8201

Projektantki i performerki osiedla Żoliborz w międzywojennej Warszawie

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 4 (34), s. 521–536
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.035.8202

Przestrzenie wygnania w autobiograficznych narracjach emigrantek z pokolenia Marca ‘68

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 4 (34), s. 537–556
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.036.8203

Poza „własnym pokojem”. Artystyczna działalność kobiet w przestrzeni Londynu 1979-1997

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 4 (34), s. 557–572
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.037.8204

Ethereal beauties and embodied sexualities: Women and the articulation of Brazilian whiteness

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 4 (34), s. 573–586
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.038.8205

The Women’s March on London: Virginia Woolf, John Berger, Judith Butler and inter-sectionality

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 4 (34), s. 587–592
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.039.8206

Omówienia i rozbiory

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.