Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Sekretarz redakcji: Anna Nacher

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.

ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 1 (31)

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Sekretarz redakcji: Anna Nacher
Opublikowano online: 30 czerwca 2017

W kręgu idei

Sortuj według

Field recording jako metoda etnografii poprzez dźwięk

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 1 (31), s. 1–19
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.001.6930

Audio-soma-wizualność. Ciało w relacji z obiektem audiowizualnym

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 1 (31), s. 20–34
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.002.6931

Ukrywać, maskować, kamuflować: kłopotliwa widzialność instrumentów amplifi kujących dźwięk

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 1 (31), s. 35–51
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.003.6932

Pejzaże kultury

Wprowadzenie do tradycji badań dźwiękowych w Polsce

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 1 (31), s. 52–63
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.004.6933

Co z jakością? O tym, jak Kronika Filmowa wraz z „Trybuną Ludu” walczyły o dobre i tanie radio dla każdego

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 1 (31), s. 64–84
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.005.6934

Odtworzyć tożsamość, odzyskać nowoczesność. Od plądrowania archiwów do rekonstrukcji nagrań

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 1 (31), s. 85–105
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.006.6935

Audioantropologia odgłosów

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 1 (31), s. 106–125
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.007.6936

Omówienia i rozbiory

Performatywny zwrot od teatru ku teorii interpretacji

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 1 (31), s. 126–130
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.008.6937

Ultima Thule między tradycją a nowoczesnością

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 1 (31), s. 131–138
Data publikacji online: 30 czerwca 2017
DOI 10.4467/20843860PK.17.009.6938

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.