Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Sekretarz redakcji: Anna Nacher

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.

ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 3 (29)

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Sekretarz redakcji: Anna Nacher
Opublikowano online: 22 grudnia 2016

Artykuły

Ilość

Culture is an arche-fossil

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 3 (29), s. 275–289
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.021.6023

The Interior of Things: the Origami of Being

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 3 (29), s. 290–304
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.022.6024

Obiekt i kod. Badanie gier wideo w perspektywie software studies oraz realizmu spekulatywnego

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 3 (29), s. 305–317
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.023.6025

Kaja Silverman i jej koncepcja podmiotu

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 3 (29), s. 318–333
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.024.6026

Pragnienie utopii w najlepszym z możliwych światów. Ideowy dylemat  Solaris Stanisława Lema  wobec filmowych przedstawień Andrieja Tarkowskiego  i Stevena Soderbergha

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 3 (29), s. 334–343
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.025.6027

Pejzaże kultury

Miks totalny. Of Remixology. Ethics and Aesthetics after Remix Davida J. Gunkela.

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 3 (29), s. 360–367
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.027.6029

Omówienia i rozbiory

Inspiracje posthumanistyczne w kulturoznawstwie

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 3 (29), s. 344–348
Data publikacji online: 22 grudnia 2016

Krytyczna teoria mediów – transmediale 2016

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 3 (29), s. 349–359
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.026.6028

Electronic Literature Collection 3. Trzecia fala: czas post-Flashu, botów i generatorów

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 3 (29), s. 368–374
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.028.6030

Zaproszenie do działania. Kulturoznawcza współpraca (z obrazami)

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 3 (29), s. 375–383
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843860PK.16.029.6031

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.