Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Sekretarz redakcji: Anna Nacher

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.

ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 4 (30)

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Sekretarz redakcji: Anna Nacher
Opublikowano online: 1 marca 2017

W kręgu idei

Sortuj według

Dwa oblicza „Cierniowej Różyczki”. Baśń o Śpiącej Królewnie w psychoanalitycznej interpretacji Stefanii Bornstein

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 4 (30), s. 385–403
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/20843860PK.16.031.6492

Jana Szczepańskiego drzewne figury biografii, czyli o mediacji pomiędzy czasem natury a czasem kultury

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 4 (30), s. 404–419
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/20843860PK.16.032.6493

Pejzaże kultury

Religijno-etniczny pluralizm Indonezji. Przykład Lomboku

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 4 (30), s. 420–434
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/20843860PK.16.033.6494

Redefining hybridity in contemporary Kathak dance

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 4 (30), s. 435–451
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/20843860PK.16.034.6495

Równouprawnienie w myśli zachodnich intelektualistek muzułmańskich

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 4 (30), s. 452–464
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/20843860PK.16.035.6496

Omówienia i rozbiory

Sztuka partycypacyjna, czyli spojrzenie w przyszłość

Przegląd Kulturoznawczy, 2016, Numer 4 (30), s. 465–479
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/20843860PK.16.036.6727

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.