Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Nacher
Sekretarz redakcji: Ewelina Twardoch-Raś

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.

ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), New materialism

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Nacher
Sekretarz redakcji: Ewelina Twardoch-Raś
Opublikowano online: 29 sierpnia 2019

Artykuły

Ilość

Posthuman micro-discourses: locality and post-media, post-bodies and post-technologies

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), s. VII–XI
Data publikacji online: 29 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.007.10902

W kręgu idei

Hogweed vs. Sunroot: Zoē machy of Soviet Postanthropocentrism

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), s. 135-150
Data publikacji online: 29 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.008.10903

Non-human Actors in Their “Strongly Possible Worlds”. Constructions of Alternative Universes in Bio Art Projects

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), s. 151-180
Data publikacji online: 29 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.009.10904

Empire of Signals: Techno-Ecology without Nature in Japan

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), s. 181-195
Data publikacji online: 29 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.010.10905

How can a body be abstracted?

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), s. 196-210
Data publikacji online: 29 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.011.10906

Pejzaże kultury

Against Theory:  Selected “girlhood” feminist artistic practices in Poland

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), s. 211-228
Data publikacji online: 29 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.012.10907

The computer is not a tool to help us do whatever we do, it is what we do, it is the medium on which we work - Dene Grigar in conversation with Piotr Marecki

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), s. 229-243
Data publikacji online: 29 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.013.10908

Omówienia i rozbiory

Francesca Ferrando's vision of philosophical posthumanism. Francesca Ferrando, Philosophical Posthumanism, Bloomsbury Publishing Plc., London 2019, pp. 272.

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40), s. 244-251
Data publikacji online: 29 sierpnia 2019

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.