Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Nacher
Sekretarz redakcji: Ewelina Twardoch-Raś

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.

ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41)

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Nacher
Sekretarz redakcji: Ewelina Twardoch-Raś
Opublikowano online: 29 sierpnia 2019

W kręgu idei

Sortuj według

Odwrócona ekonomia symboliczna protestu

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41),
Data publikacji online: 29 listopada 2019

“Art as counterpublics? Modes of resistance in contemporary culture”

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41),
Data publikacji online: 29 listopada 2019

Kultura Głuchych - kultura oporu. Rozwój amerykańskiej Kultury Głuchych i konsekwencje jej implementacji w Polsce

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41),
Data publikacji online: 29 listopada 2019

Pejzaże kultury

Autorefleksja i postkolonializm w GRASSI Museum für Völkerkunde w Lipsku

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41),
Data publikacji online: 29 listopada 2019

Alterka – waluta buntu? O warszawskiej społeczności „Wymiennik” używającej pieniądza lokalnego

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41),
Data publikacji online: 29 listopada 2019

Praktyki oporu współczesnego teatru alternatywnego na przykładzie działań artystycznych i pozateatralnych Fundacji Barak Kultury.

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41),
Data publikacji online: 29 listopada 2019

Sztuka, nie ropa.  Artystyczny aktywizm kolektywu Liberate Tate

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41),
Data publikacji online: 29 listopada 2019

Omówienia i rozbiory

Nowe studia o niepełnosprawności w humanistyce. O książkach Rosemarie Garland-Thompson piszą tłumaczki: Katarzyna Ojrzyńska i Natalia Pamuła

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41),
Data publikacji online: 29 listopada 2019

Kulturoznawcze studia nad nadzorem

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41),
Data publikacji online: 29 listopada 2019

Sokrates patrzy w słońce. Junko Theresa Mikuriya, Historia światła. Idea fotografii, przeł. P. Nowakowski, Universitas, Kraków 2018.

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41),
Data publikacji online: 29 listopada 2019

„Nazywanie teraźniejszości”. Współczesny nomos a sprawa kolonialna według Achillego Mbembego

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41),
Data publikacji online: 29 listopada 2019

Sztuka jedzenia.  O smaku w granicach estetyki. Dorota Koczanowicz, Pozycja smaku. Jedzenie w granicach sztuki, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2018, ss. 359.

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41),
Data publikacji online: 29 listopada 2019

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.