Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Sekretarz redakcji: Anna Nacher

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.

ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 4 (26)

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Sekretarz redakcji: Anna Nacher
Opublikowano online: 15 grudnia 2015

W kręgu idei

Sortuj według

Świat w naszym domu: przedmioty bliskie z daleka

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 4 (26) , s. 279–294
Data publikacji online: 15 grudnia 2015
DOI 10.4467/20843860PK.14.019.4593

(Re)produkcja histerii. Rola twórczości scenicznej w popularyzacji histerii na przełomie XIX i XX wieku

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 4 (26) , s. 295–311
Data publikacji online: 15 grudnia 2015
DOI 10.4467/20843860PK.14.020.4594

Towards a Rhetoric of Collage: Reading and Repetition across Mode and Media

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 4 (26) , s. 312–325
Data publikacji online: 15 grudnia 2015
DOI 10.4467/20843860PK.14.021.4595

Pejzaże kultury

Wstęp

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 4 (26) , s. 326-328
Data publikacji online: 15 grudnia 2015

Dialog na ostrzu siekiery i oswajanie innego. Kraj Basków a kino hiszpańskie (1991–2014)

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 4 (26) , s. 329–344
Data publikacji online: 15 grudnia 2015
DOI 10.4467/20843860PK.14.022.4596

Aparat i narracje: narzędzia interwencji czy interpretacji? Filmowe obrazy wojny w byłej Jugosławii

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 4 (26) , s. 345–359
Data publikacji online: 15 grudnia 2015
DOI 10.4467/20843860PK.14.023.4597

#oscarssowhite. Problematyka rasy we współczesnym Hollywood

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 4 (26) , s. 360–377
Data publikacji online: 15 grudnia 2015
DOI 10.4467/20843860PK.14.024.4598

Transgresje

O chorobie Baumola i jej następstwach dla sztuki i nauki

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 4 (26) , s. 378–384
Data publikacji online: 15 grudnia 2015
DOI 10.4467/20843860PK.14.025.4599

Omówienia i rozbiory

Bio-technologiczny-świat: kodowanie nowej kultury

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 4 (26) , s. 385–389
Data publikacji online: 15 grudnia 2015
DOI 10.4467/20843860PK.14.026.4600

Powódź materii życia i kilometry taśmy

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 4 (26) , s. 390–401
Data publikacji online: 15 grudnia 2015
DOI 10.4467/20843860PK.14.027.4601

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.