Androgyn nie istnieje. Brytyjskie przygody pewnego fantazmatu

Kamila Żyto

Abstrakt

Recenzja książki Karoliny Kosińskiej, Androgyn. Tożsamość, tęsknota, pragnienie. Postać androgyniczna w brytyjskiej kulturze popularnej i filmie lat 70., Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.