Równouprawnienie w myśli zachodnich intelektualistek muzułmańskich

Marta Widy-Behiesse

Abstrakt

The issue of equal rights viewed by women Muslim intellectuals in Western Europe

The idea of reforming Islam is gaining more and more popularity with West European and American Muslim intellectuals. Although the kind and magnitude of the suggested changes may vary, yet the necessity to alter the status of women in Islamic societies and communities is being widely admitted. In this context the studies and analyzes prepared by the Muslim women, who by exploring the sources of Islamic religion and legislation indicate the direction of such changes, deserve a special attention. By living in the Western Europe they rely on Muslim and European tradition alike, thus adding a new dimension to the discussion upon the role and position of women in Islam. The article deals with the pro equal rights activity undertaken by Amina Wadud, Leila Ahmed, Zahra Ali and Fadela Amara.

Słowa kluczowe: gender, Europe, European Islam, Women’s movement in Islam, feminism, Muslim feminism, Islamic feminism
References

Abbas A., Maśko A. (red.), W kręgu zagadnień świata arabskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2015.

Ahmed L., Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate, Yale University Press, New Haven 1992.

Ali Z., Des musulmanes en France: féminisme islamique et nouvelles formes de l’engagement pieux, „Religioscope. Études et analyses” 2012, no. 27.

Amar C., Fadela Amara. Le Destin d’une femme, Hachette, Paris 2009.

Amara F., Zappi S., Ni putes ni soumises, La Découverte, Paris 2004.

Amin Q., Tahrir al-Mar’a, al-Qahira 1970.

Bellil S., Dans l’enfer des tournantes, Gallimard Éducation, Paris 2002.

Brzezińska J., Islam i feminizm – ruch kobiet w Egipcie na rzecz równouprawnienia kobiet, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2011, nr 39.

Dziekan M.M., Kończak I. (red.), Kobiety Bliskiego Wschodu, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2005.

Guessous Idrissi N., Féminisme musulman, féminisme islamique ou féminisme en terre d’islam. L’exemple du Maroc, w: Existe-t-il un féminisme musulman?, L’Harmattan, Paris 2007.

Hannam J., Feminizm, przeł. A. Kaflińska, Zysk i S-ka, Poznań 2010.

Kowalska B., Kobiety, rozwój, obywatelstwo w Haszymidzkim Królestwie Jordanii, Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Kowalska B., Kontrola kobiecej cielesności. Refleksje o orientalizmie, fundamentalizmie i zasłonie, w: J. Bator, A. Wieczorkiewicz (red.), Ucieleśnienie II. Między ciałem a tekstem, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008.

Kowalska B., Płeć, islam a zmiana społeczna. Dylematy współczesnego dyskursu emancypacyjnego na Bliskim Wschodzie, w: A. Kapiszewski (red.), Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008.

Lichter I., Muslim Women Reformers, Prometheus Books, New York 2009.

Machut-Mendecka E., Archetypy islamu, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 2006.

Mernissi F., Beyond the Veil, Indiana University Press, Bloomington 1987.

Nalborczyk A.S., Dżihad genderowy, „Więź” 2014, nr 1 (655).

Pachniak K. (red.), Kobieta w literaturze i kulturze Egiptu, Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016.

Szczepankiewicz-Rudzka E., An-nisayat – różne wymiary feminizmu w świecie islamu, „Kultura i Wartości” 2014, nr 1 (9).

Wadud A., Inside the Gender Jihad: Woman’s Reform in Islam, Oneworld, Oxford 2006.

Wadud A., Islam beyond Patriarchy through Gender Inclusive Qur’anic Analysis, Musawah 2010.

Wadud A., Qur’an and Woman, Oxford University Press, New York–Oxford 1999.

Źródła internetowe

Abisaab M., Abisaab M. J., A Century after Qasim Amin: Fictive Kinship and Historical Uses of ‘Tahrir al-Mara’, http://www.aljadid.com/content/century-after-qasim-amin-fictive-kinship-and-historical-uses-tahrir-al-mara#sthash.oZgWrFZP.dpuf (dostęp: 15.11.2014).

Bobako M., Feminizm islamski. Niechciane dziecko islamu politycznego, „Praktyka Teoretyczna” 2013, nr 2 (8), www.praktykateoretyczna.pl (dostęp: 22.07.2015).

Fadela Amara: je suis musulmane pratiquante et laïque en politique, TSA, 3.04.2008, http://archives.tsa-algerie.com/politique/fadela-amara-je-suis-musulmane-pratiquante-et-laique-en-politique_3125.html (dostęp: 27.08.2015).

http://www.npns.fr/l-association-ni-putes-ni-soumises/presentation/ (dostęp: 27.08.2015).

Meringolo A., Amina Wadud, portrait of a Muslim feminist, ResetDOC, 21.01.2013, www.resetoc.org (dostęp: 22.07.2015).

Wąs A., Kobieta w islamie, Wiara.pl, 10.04.2009, http://religie.wiara.pl/doc/472173.Kobieta-w-islamie (dostęp: 21.11.2014).

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.