Garam masala, czyli kultura Indii między Wschodem a Zachodem (Od Ramajany do Slumdoga. Filmowe adaptacje literatury indyjskiej, red. Grażyna Stachówna, Tatiana Szurlej)

Kamila Żyto

Abstrakt

Garam masala, czyli kultura Indii między Wschodem a Zachodem (Od Ramajany do Slumdoga. Filmowe adaptacje literatury indyjskiej, red. Grażyna Stachówna, Tatiana Szurlej)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.