Wprowadzenie do fantropologii (Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Fandom dla początkujących. Część I: Społeczność i wiedza, Kraków 2017)

Tomasz Żaglewski

Abstrakt
References

de Certeau M., Wynaleźć codzienność. Sztuka działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Jenkins H., Textual Poachers, Television Fans and Participatory Culture, Routledge, New York 1992.

Jenkins H., Fans, Bloggers and Gamers: Exploring Participatory Culture, New York University Press, New York 2006.

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Kinder M., Playing with Power in ­Movies, Television and Video Games: From Muppet Babies to Teenage Mutant Ninja Turtles, University of California Press, Berkeley 1991.

Lisowska-Magdziarz M., Fandom dla początkujących. Część I: Społeczność i wiedza, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2017.

Siuda P., Kultury prosumpcji. O niemożności powstania globalnych i ponadpaństwowych społeczności fanów, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.