Digital Media and Textuality. From Creation to Archiving. Review [Daniela Cortes Maduro eds.] Media Upheavals series

Mateusz Felczak

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.