W kręgu idei

Sortuj według

Pejzaże kultury

Jewish-Israeli Papercutting in the Light of Actor-Network Theory. Tracing the Chain of Transformations in Ethnographic Research

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36),
Data publikacji online: 5 grudnia 2018

Konceptualizacje snu i marzeń sennych w kulturach indygenicznych: perspektywa psycho-kulturowa

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36),
Data publikacji online: 5 grudnia 2018

Między afektami i emocjami

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36),
Data publikacji online: 5 grudnia 2018

Reportaż jako sztuka pamięci. Wokół książki „1945. Wojna i pokój” Magdaleny Grzebałkowskiej

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36),
Data publikacji online: 5 grudnia 2018

Omówienia i rozbiory

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.