The sleep of reason. Arkadiusz Półtorak in conversation with Matthew Fuller

Arkadiusz Półtorak

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.