Zalew irracjonalności? Niekoniecznie. O zaufaniu do nauki i jej autorytecie rozmawiają Łukasz Afeltowicz i Piotr Urbanowicz

Piotr Urbanowicz,

Łukasz Afeltowicz

Abstrakt

W dyskursie publicznym i popularnonaukowym często spotkać możemy się z twierdzeniami na temat kryzysu zaufania obywateli do nauki. Przywołuje się w tym kontekście ruchy antyszczepionkowe oraz osoby odrzucające twierdzenie na temat zmiany klimatycznej. Wiele wskazuje jednak na to, że nie mamy do czynienia z zalewem irracjonalności. Teorie spiskowe i pseudonauka nie są zjawiskami nowymi, a postawy irracjonalne towarzyszą nam od dawna. W swej irracjonalności nie jesteśmy jednak w pełni nieprzewidywalni. Trudności z przyswajaniem pewnego rodzaju treści naukowych można przewidzieć i ująć w typy. Tradycyjnie pojmowana edukacja oraz zabiegi mające na celu obalanie teorii spiskowych okazują się nie być fortunnymi rozwiązaniami. Istnieją jednak pewne podejścia umożliwiające „przemycanie” wiedzy naukowej i zwiększanie zainteresowania laików nauką, którym warto poświęcić uwagę.

Słowa kluczowe: kryzys zaufania do nauki, pseudonauka, teorie spiskowe, ruchy antyszczepionkowe, zmiana klimatyczna

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.