Jewish-Israeli Papercutting in the Light of Actor-Network Theory. Tracing the Chain of Transformations in Ethnographic Research

Agata Szepe

Abstrakt
The paper shows the chains of transformations that enabled a little-known art of papercutting to become a subject of ethnographic research in Israel. The main assumptions of the actor network-theory are presented. The meaning of “circulating reverence” and “chain of reference” is described. The crucial role of “representative guarantors” in the chain of reference on ethnographic research on Jewish papercut from the beginning of 20th century is shown. The role of the center of calculation is presented. The chain breakdown during the Second World War is described. The development of papercutting network in Israel as well as the strategies of Israeli ethnographers to continue the research are depicted. The new perspectives that ANT approach gives on ethnographic research on the papercutting in Israel are summarised.
Słowa kluczowe: Ethnography, Israel, Actor-Network Theory, Bruno Latour, chain of references, Jewish papercut, papercutting in modern Israel
References

Abriszewski K., Poznanie, zbiorowość, polityka, Universitas, Kraków 2012.

Abriszewski K., Splatając na nowo ANT, [in:] B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, Universitas, Kraków 2010.

Cressman D., A Brief Overview of Actor-Network Theory: Punctualization, Heterogeneous Engineering & Translation, 2009, http://summit.sfu.ca/item/13593 (access: 23.06.18).

Frankel G., Wycinanka żydowska w Polsce, Towarzystwo Ludoznawcze, Lwów 1929.

Frankel G., The Art of Jewish Papercut, MODAN Publishing House, Tel Aviv 1996.

Goldstein M., Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich, Książnica-Atlas, Lwów 1935.

Kien G., Actor-Network Theory: Translation as Material Culture, 2009, https://grantkien.wordpress.com/2013/02/23/actor-network-theory-translation-as-material-culture-by-grant-kien-2009/ (access: 22.08.18).

Kohl K.H., The Future of Anthropology Lies in Its Own Past: A Plea for the Ethnographic Archive, “Social Research” 2004, Vol. 81 (3).

Latour B.,The Pasteurization of France, Harvard University Press, Cambridge, MA–London 1988.

Latour B., Pandora’s Hope: Essays on the Reality of Science Studies, Harvard University Press, Cambridge 1999.

Latour B., Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford University Press, New York 2005.

Latour B., Where Are the Missing Masses? The Sociology of a Few Mundane Artifact, [in:] W. Bijker, J. Law (eds.), Shaping Technology/Building Society: Studies in Sociotechnical Change, MIT Press, Cambridge, MA–London 1992.

Latour B., We Have Never Been Modern, Harvard University Press, Cambridge, MA 1993.

Liliental R., Świętażydowskie w przeszłości i w teraźniejszości, Akademia Umiejętności, Kraków 1919.

Manoff M., Theories of the Archive from Across the Disciplines, Portal Libraries and the ­Academy, 2004, Vol. 4 (1).

Olsen B., Kultura materialna po tekście: przywracanie obecności rzeczom, [in:] E. Domańska (ed.), Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.

Shadur J., Shadur Y., Jewish Papercut: A History and Guide, Gefen, New York 1994.

Shadur J., Shadur Y., Traditional Jewish Papercuts: An Inner World of Art and Symbol, University Press of New England, Hannover 2002.

Shamir R., Current Flow: The Electrification of Palestine, Stanford University Press, Stanford 2013.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.