Wernakularne praktyki cyberkultury (Magdalena  Kamińskia,  Memosfera.  Wprowadzenie  do cyberkulturoznawstwa)

Piotr Grochowski

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.