Mapowanie Europy. Wokół książki Autorzy kina europejskiego VII (pod redakcją Patrycji Włodek i Kamili Żyto)

Agnieszka Kamrowska

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.