Wizualny  kosmos  płyt – okładki  albumów  muzycznych. (Mateusz Torzecki, Okładki płyt. Rzecz o wizualnym uniwersum albumów muzycznych)

Paweł Tański

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.