W kręgu idei

Sortuj według

Introduction: Focus on Northern Ireland

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 3 (37),
Data publikacji online: 30 grudnia 2018

Home to a Ghost: Ulster-Scots Language and Vernacular in Northern Irish CultureSince the Good Friday Agreement

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 3 (37),
Data publikacji online: 30 grudnia 2018

Belfast realism: northern city-scapes in Christina Reid’s drama

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 3 (37),
Data publikacji online: 30 grudnia 2018

The Northern Ireland Troubles: What was there to photograph

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 3 (37),
Data publikacji online: 30 grudnia 2018

Verbo-visual Rhetoric of Belfast Murals

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 3 (37),
Data publikacji online: 30 grudnia 2018

Captain Jack White: Ulster Prophet of Dissent

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 3 (37),
Data publikacji online: 30 grudnia 2018

Doing Justice to the Troubles: Imaginary Reconciliations and Restorative Memory in Post-Agreement Northern Ireland

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 3 (37),
Data publikacji online: 30 grudnia 2018

Omówienia i rozbiory

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.