O książce Andrzeja Gwoździa „Zaklinanie rzeczywistości. Filmy niemieckie i ichhistorie.1933-1949”

Maryla Hopfinger

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.