Fałszywa pamięć niewinności. Patrycja Włodek, Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018.

Barbara Szczekała

Abstrakt

Recenzja książki: Patrycja Włodek, Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018.

References

Baudrillard J., Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005.

Bauman Z., Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość, przeł. K. Lebek, Warszawa 2018.

Greenblatt S., W stronę poetyki kultury, przeł. M. Lorek, [w:] idem, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, red. K. Kujawińska-Courtney, Kraków 2006.

Gulla B., Ryzyko fałszywych wspomnień w trakcie psychoterapii i innych oddziaływań psychologicznych, „Psychoterapia” 2017, nr 1 (180).

Hirsch M., The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture after the Holocaust, New York 2012.

Howard J., Cognitive Errors and Diagnostic Mistakes: A Case-Based Guide to Critical Thinking in Medicine, New York 2019.

Jameson F., Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne, przeł. P. Czapliński, [w:] R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków 1996.

Kujawińska-Courtney K.,  Wprowadzenie. Stephen Greenblatt i poetyka kulturowa / nowy historycyzm, [w:] S. Greenblatt, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, red. K. Kujawińska-Courtney, Kraków 2006.

Mulvey L., Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne, przeł. J. Mach, [w:] K. Kuc, L. Thompson (red.), Do utraty wzroku, Kraków 2010.

Radstone S., Kino/pamięć/historia, przeł. J. Jaworska, [w:] I. Kurz (red.), Film i historia. Antologia, Warszawa 2008.

Reynolds  S.,  Retromania. Jak popkultura żywi się własną przeszłością, przeł. F. Łobodziński, Warszawa 2018.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.