Trwałość machiny metafor. Grzegorz Marzec, Metafory pamięci, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2017. Seria Nowa Biblioteka Romantyczna pod red. Marty Zielińskiej

Maria Kobielska

Abstrakt

Recenzja ksiażki: Grzegorz Marzec, Metafory pamięci, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2017. Seria Nowa Biblioteka Romantyczna pod red. Marty Zielińskiej

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.