Ciało w ruchu jako przestrzeń doświadczeń afektywnych i procesów poznawczych. Rozważania wokół książki Sandry Frydrysiak „Taniec w sprzężeniu nauk i technologii. Nowe perspektywy w badaniach tańca”

Ewelina Twardoch-Raś

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.