City: creativity and mobility. Review of: Mobility: Media, Urban Practices and Students’ Culture  edited by Marianna Michałowska and Artists in urban space of Kraków and Katowice by Monika Murzyn-Kupisz, Jarosław Działek

Natalia Brylowska

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.