Przegląd Kulturoznawczy,2019, Numer 1 (39), Varia

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Nacher
Sekretarz redakcji: Ewelina Twardoch-Raś
Rok wydania: 2019

W kręgu idei

Sortuj według

Od obrazów (audiowizualnych) do postobrazów (hybrydycznych). Perspektywa teoretyczna

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 1 (39),
Data publikacji online: 27 sierpnia 2019

Refleksje o fotografii w twórczości Chrisa Markera

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 1 (39),
Data publikacji online: 27 sierpnia 2019

Zamienione głowy ‒ transformacje i subwersje indyjskiego mitu

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 1 (39),
Data publikacji online: 27 sierpnia 2019

Pejzaże kultury

Muzyka bez nośnika?  Powietrze, chmury i strumienie oraz cyfry, taśmy i winyle w walce o pierwosłuch lub zapomnienie

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 1 (39),
Data publikacji online: 27 sierpnia 2019

Tańcząc w ciemnościach. Rosyjska kultura nieoficjalna w warunkach totalitaryzmu na przykładzie studia „Heptachor”

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 1 (39),
Data publikacji online: 27 sierpnia 2019

Wpływ teorii eugenicznych na kształtowanie koncepcji „narodu japońskiego"

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 1 (39),
Data publikacji online: 27 sierpnia 2019

Omówienia i rozbiory

Podzielony kraj albo (nie)równoległe historie niemieckich kinematografii

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 1 (39),
Data publikacji online: 27 sierpnia 2019

Przeciw „cyfrowym wiekom ciemnym”

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 1 (39),
Data publikacji online: 27 sierpnia 2019

Rafał Mazur, Wielki Dźwięk nie brzmi. Daoistyczna praktyka dźwiękowa w kontekście wybranych nurtów współczesnej sztuki i filozofii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 1 (39),
Data publikacji online: 27 sierpnia 2019

Od braci Lumière do postmodernizmu. Historia narracji filmowej Jacka Ostaszewskiego

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 1 (39),
Data publikacji online: 27 sierpnia 2019

Od kina atrakcji do gier z czasem – Historia narracji filmowej

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 1 (39),
Data publikacji online: 27 sierpnia 2019

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.