Od kina atrakcji do gier z czasem – Historia narracji filmowej

Patrycja Włodek

Abstrakt

Jacek Ostaszewski, Historia narracji filmowej, Universitas, Kraków 2018, ss. 330.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.