Od braci Lumière do postmodernizmu. Historia narracji filmowej Jacka Ostaszewskiego

Robert Birkholc

Abstrakt

Jacek Ostaszewski, Historia narracji filmowej, Universitas, Kraków 2018, ss. 330.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.