Podzielony kraj albo (nie)równoległe historie niemieckich kinematografii

Krzysztof Loska

Abstrakt

Andrzej Gwóźdź, Zaklinanie rzeczywistości. Filmy niemieckie i ich historie 1933–1949, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2018, s. 454.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.