Artykuły

Ilość

Introduction. Posthuman micro-discourses: locality and post-media, post-bodies and post-technologies

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40),
Data publikacji online: 29 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.007.10902

W kręgu idei

Hogweed VS. Sunroot: Zoēmachy of Soviet Postanthropocentrism

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40),
Data publikacji online: 29 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.008.10903

Non-human actors in their “strongly possible worlds”. Constructions of alternative universes in bio art projects

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40),
Data publikacji online: 29 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.009.10904

Empire of Signals: Techno-Ecology without Nature in Japan

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40),
Data publikacji online: 29 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.010.10905

How can a body be abstracted?

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40),
Data publikacji online: 29 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.011.10906

Pejzaże kultury

Against Theory.  Selected “girlhood” feminist artistic practices in Poland

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40),
Data publikacji online: 29 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.012.10907

The computer is not a tool to help us do whatever we do, it is what we do, it is the medium on which we work - Dene Grigar in conversation with Piotr Marecki

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40),
Data publikacji online: 29 sierpnia 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.013.10908

Omówienia i rozbiory

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.