Artykuły

Ilość

Introduction. Posthuman micro-discourses: locality and post-media, post-bodies and post-technologies

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40),
Data publikacji online: 29 sierpnia 2019

W kręgu idei

Hogweed VS. Sunroot: Zoēmachy of Soviet Postanthropocentrism

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40),
Data publikacji online: 29 sierpnia 2019

Non-human actors in their “strongly possible worlds”. Constructions of alternative universes in bio art projects

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40),
Data publikacji online: 29 sierpnia 2019

Empire of Signals: Techno-Ecology without Nature in Japan

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40),
Data publikacji online: 29 sierpnia 2019

How can a body be abstracted?

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 2 (40),
Data publikacji online: 29 sierpnia 2019

Pejzaże kultury

Omówienia i rozbiory

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.