Introduction. Posthuman micro-discourses: locality and post-media, post-bodies and post-technologies

Jan Stasieńko

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.