Przegląd Kulturoznawczy,2019, Numer 3 (41)

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Nacher
Sekretarz redakcji: Ewelina Twardoch-Raś
Rok wydania: 2019
Współpraca przy redakcji numeru: prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz

Wydanie publikacji dofi nansowane przez Polską Akademię Nauk oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydanie publikacji jest wynikiem grantu nr 3bH15017583 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki realizowanego w latach 2017–2019

W kręgu idei

Sortuj według

Odwrócona ekonomia symboliczna protestu

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41),
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.014.11597

“Art as counterpublics? Modes of resistance in contemporary culture”

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41),
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.015.11598

Kultura Głuchych - kultura oporu. Rozwój amerykańskiej Kultury Głuchych i konsekwencje jej implementacji w Polsce

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41),
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.016.11599

Pejzaże kultury

Autorefleksja i postkolonializm w GRASSI Museum für Völkerkunde w Lipsku

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41),
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.017.11600

Alterka – waluta buntu? O warszawskiej społeczności „Wymiennik” używającej pieniądza lokalnego

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41),
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.018.11601

Praktyki oporu współczesnego teatru alternatywnego na przykładzie działań artystycznych i pozateatralnych Fundacji Barak Kultury.

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41),
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.019.11602

Sztuka, nie ropa.  Artystyczny aktywizm kolektywu Liberate Tate

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41),
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.020.11603

Omówienia i rozbiory

Nowe studia o niepełnosprawności w humanistyce. O książkach Rosemarie Garland-Thompson piszą tłumaczki: Katarzyna Ojrzyńska i Natalia Pamuła

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41),
Data publikacji online: 29 listopada 2019

Obietnica studiów o niepełnosprawności. Na marginesie książki Jolanty Rzeźnickiej-Krupy Społeczne ontologie niepełnosprawności. Ciało,tożsamość, performatywność

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41),
Data publikacji online: 29 listopada 2019

Kulturoznawcze studia nad nadzorem

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41),
Data publikacji online: 29 listopada 2019

Sokrates patrzy w słońce

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41),
Data publikacji online: 29 listopada 2019

„Nazywanie teraźniejszości”. Współczesny nomos a sprawa kolonialna według Achillego Mbembego

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41),
Data publikacji online: 29 listopada 2019

Sztuka jedzenia.  O smaku w granicach estetyki

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41),
Data publikacji online: 29 listopada 2019