Sztuka jedzenia.  O smaku w granicach estetyki

Agata Stronciwilk

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.