„Nazywanie teraźniejszości”. Współczesny nomos a sprawa kolonialna według Achillego Mbembego

Grzegorz Czemiel

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.