Nowe studia o niepełnosprawności w humanistyce. O książkach Rosemarie Garland-Thompson piszą tłumaczki: Katarzyna Ojrzyńska i Natalia Pamuła

Katarzyna Ojrzyńska,

Natalia Pamuła

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.