Przegląd Kulturoznawczy,2019, Numer 4 (42), Nie-ludzcy mieszkańcy miast

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Nacher
Sekretarz redakcji: Ewelina Twardoch-Raś
Rok wydania: 2019
Redaktorki koncepcji tematycznej numeru: mgr Monika Sadowska, dr Monika Stobiecka

Wydanie publikacji dofi nansowane przez Polską Akademię Nauk oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydanie publikacji jest wynikiem grantu nr 3bH15017583 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki realizowanego w latach 2017–2019

Artykuły

Ilość

Ucieczka (niespieszna) z urbanocenu

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42),
Data publikacji online: 4 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.19.021.11917

W kręgu idei

Witalność ruin w dobie antropocenu

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42),
Data publikacji online: 4 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.19.022.11918

Odwrócone zoopolis. Zwierzęta towarzyszące w getcie warszawskim

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42),
Data publikacji online: 4 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.19.023.11919

Atmosfery pamięci — a propos parku ocalałych w Łodzi

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42),
Data publikacji online: 4 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.19.024.11920

 Ogród sensoryczny jako miejsce afektywnej współegzystencji podmiotów ludzkich i nie-ludzkich w mieście

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42),
Data publikacji online: 4 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.19.025.11921

Pejzaże portowe

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42),
Data publikacji online: 4 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.19.026.11922

Pejzaże kultury

Feral urban wild boars. Managing spaces of conflict with care and attention

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42),
Data publikacji online: 4 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.19.027.11923

Warszawa w kwiatach. Pochwała antropocentryzmu

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42),
Data publikacji online: 4 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.19.028.11924

Życie zaczyna się na wysypisku. O niechcianych mieszkańcach miast

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42),
Data publikacji online: 4 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.19.029.11925

Zdjęcia ptaków robione komórką przez lornetkę - wstęp do fotoeseju

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42),
Data publikacji online: 4 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.19.030.11926

Omówienia i rozbiory

Mateusz Felczak, Między pracą afektywną a politykami zabawy: recenzja polskiego wydania „Gier Imperium” N. Dyera-Witheforda i G. de Peutera

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42),
Data publikacji online: 4 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.19.031.11927

Recenzja książki Ern 10.4467/20843860PK.19.032.11928 sta Schuberta Jedzenie i picie w średniowieczu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019.

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42),
Data publikacji online: 4 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.19.032.11928