Recenzja książki Ern 10.4467/20843860PK.19.032.11928 sta Schuberta Jedzenie i picie w średniowieczu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019.

Andrzej K. Kuropatnicki

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.