Mateusz Felczak, Między pracą afektywną a politykami zabawy: recenzja polskiego wydania „Gier Imperium” N. Dyera-Witheforda i G. de Peutera

Mateusz Felczak

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.