Przegląd Kulturoznawczy,2020, Numer 1 (43), Praktyki designu w mediach

Redaktor naczelny: Eugeniusz Wilk
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Nacher
Sekretarz redakcji: Ewelina Twardoch-Raś
Rok wydania: 2020
Redaktor koncepcji tematycznej numeru: prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź

Wydanie publikacji dofi nansowane przez Polską Akademię Nauk oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydanie publikacji jest wynikiem grantu nr 3bH15017583 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki realizowanego w latach 2017–2019

W kręgu idei

Sortuj według

Design, czyli o deformującym formowaniu i innych paradoksach projektowania

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 1 (43),
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.001.11929

Od filozofii designu do fenomenologii gestów. Vilém Flusser o tym, jak się rzeczy mają

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 1 (43),
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.002.11930

Od Isotype do Many Eyes. Społeczna odpowiedzialność design w praktykach wizualizacji danych

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 1 (43),
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.003.11931

Bizarre Bio-Citizens and the Future of Medicine. The Works of Alexandra Daisy Ginsberg and Agi Haines in the context of Speculative Design and Biothics

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 1 (43),
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.004.11932

Pejzaże kultury

Malarstwo jako świetlny design w przestrzeniach projekcyjnych

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 1 (43),
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.005.11933

Post-ludzki design twarzy – posthumanistyczne konteksty technologii obrazowania twarzy

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 1 (43),
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.006.11934

DIGITAL EXPERIENCE OF LOVE AND LOSS: EMOTIONAL GAME DESIGN IN EMILY IS AWAY

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 1 (43),
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.007.11935

Omówienia i rozbiory

THOMAS BERNHARD I FOTOGRAFIA. WOKÓŁ WYMAZYWANIA I NIE TYLKO

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 1 (43),
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.008.11936

Nowe szaty króla. Rekonesans stanu badań nad narracją filmową w Polsce.

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 1 (43),
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.009.11937

Sztuka wideo. Od cybernetyki do ekologii systemów

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 1 (43),
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.010.11938