Prowokacja kulturowa jako forma komunikacji

Bogusław Nierenberg,

Anna Jakubiszyn

Abstrakt

Cultural Provocation as a Form of Communication

The aim of this work is the analysis of advertising message in expression culture jamming. Adbusting, subverting, billboard banity, hoating are techniques, which create new advertising message without primary meaning. The inspiration of culture jamming are samizdat, monkeywrenching, guerrilla graffi ti, underground journalism, subcultural bricol guerrilla art, poetica terrorism, technique cut and paste and turntablism. Culture jamming oppose to customer life style and globalization. The aim of activists culture jamming is to unmask mechanism and message of advertising. In this situation message of advertising lose primary meaning. New semiology of advertising, which come into being communicative fuss. In this situation secondary meaning replaces to primary meaning. Important for progress of culture jamming is memetics, science, which investigate disseminate and comprehend signs in culture. Understanding of denotation and connotation signs and symbols in culture facilitate using the linguistic code.

Słowa kluczowe: advertising, subvertising, adbusting, culture jammming
References

Abbey E., The Monkey Wrench Gang, Harper Perennial, New York 2006.

Adbusting w kontekście jammingu kulturowego, http://shidokan.blox.pl/200/10/Adbusting-w-kon- tekscie-jammingu-kulturowego.html.

Alvesson M., Willmott H., Critical Management Studies, Sage, London 2002.

Benedikt A., Reklama jako proces komunikacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004.

Biedrzycki M., Genetyka kultury, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 1991.

Biskupski Ł., Banksy: Ta rewolucja to atrapa, „Kultura Popularna” 2008, nr 3.

Cook D., Notes on Culture Jamming, http://www.sniggle.net/Manifesti/notes.php.

Cox D., Notes on Culture Jamming, http://www.sniggle.net/Manifesti/notes.php (data dostępu: 13.04.2012).

Dawkins R., The Selfish Gene, Oxford University Press, Oxford 1976; polskie wydanie: R. Dawkins, Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 1996.

Debord G., Społeczeństwo spektaklu, przeł. M. Kwaterko, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsza- wa 2006.

Głuc K., Culture jamming: Czym jest oraz czym być powinno, http://www.e-splot.pl/?pid=arti- cles&id=53 (data dostępu: 15.04.2013).

Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999.

Godzic K., Culture jamming: Czym jest oraz czym być powinno, http://www.e-splot.pl/?pid=articles&id=53.

Kelly K., Out of Control: The New Biology of Machines, Social Systems, and the Economic World, Addison-Wesley, Boston 1994.

Klein N., Mury i wyłomy, czyli bariery i szanse. Doniesienia z linii frontu debaty o globalizacji, przeł. M. Fronia et al., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Klein N., No space, no choice, no jobs, no logo, Wydawnictwo Świat Literacki, Izabelin 2004.

Korczyński M., Wielowymiarowość procesów zagłuszania i zakłócania kultury, „Kultura Popularna” 2003, nr 3.

Krajewski M., Poprawione reklamy. Sztuka na billboardach, sztuka billboardów, [w:] M. Krajewski (red.), Sztuka w mieście. Zewnętrzna galeria AMS 1998–2002, AMS SA, Warszawa 2003.

Lasn K., Culture Jam: How to Reverse America’s Suicidal Consumer Binge – and Why We Must, HarperCollins, New York 2000.

McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, przeł. N. Szczucka, Wydawnictwa Nauko wo-Techniczne, Warszawa 2004.

Nowe idzie, czyli Culture Jamming!, http://portalwiedzy.onet.pl/4870,1471,1483494,1,czasopisma. html.

Pluciński P., Uwolnić billboardy, czyli o Subvertising, „Kultura Popularna” 2003, nr 3.

Rorty J., Our Master’s Voice, The John Day Company, New York 1934.

Turek J., Culture Jamming. (Sub)wersja 2.0. O strategiach subwersywnych w przestrzeni medialnej, „Kultura Popularna” 2009, nr 2.

Walka o przestrzeń publiczną, http://shidokan.blox.pl/html/1310721,262146,14,15.html?8,2009 (data dostępu: 13.04.2013).
What Is Monkeywrenching, www.wisegeek.com/what-is-monkeywrenching.htm (data dostępu: 13.05.2013).
http://www.angbase.com/interviews/curd_duca.html (data dostępu: 11.03.2014).

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.