Rada naukowa

Agata Bielik-Robson (University of Nottinghan, Wielka Brytania)
Wojciech Burszta (SWPS Warszawa) – przewodniczący
Leszek Kolankiewicz (Université de Paris-Sorbonne, Francja)
Wacław M. Osadnik (University of Alberta, Kanada)
Joanna Zylinska (Goldsmiths, University of London, Wielka Brytania)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.