Komitet redakcyjny

Redaktor naczelny
Eugeniusz Wilk
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

Zastępca redaktora naczelnego
Anna Nacher
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

Sekretarz redakcji
Ewelina Twardoch-Raś

Grzegorz Godlewski
Anna Gomóła
Ryszard W. Kluszczyński
Adam Nobis
Ewa Rewers
Magdalena Zdrodowska
 

Współpracownicy
Michał Gulik
Justyna Janik
Filip Jankowski


Redaktor językowy
Mirosław Ruszkiewicz

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.