Call for Papers: No. 2/2018 Instytuując wiedzę: wokół autorytetu nauki

Call for Papers No. 2/2018
Instytuując wiedzę: wokół autorytetu nauki

Redaktorzy: Arkadiusz Półtorak, Piotr Urbanowicz

Zachęcamy doktorantów, pracowników akademickich, twórców, aktywistów oraz innych zainteresowanych teorią nauki, socjologią instytucji czy budowaniem tych ostatnich, by nadsyłali artykuły do  numeru „Przeglądu Kulturoznawczego”, który będzie poświęcony zagadnieniom utraty autorytetu przez instytucje naukowe i jego odzyskiwaniu. Diagnoza pierwszego problemu wydaje się nam nagląca w kontekście trwającej debaty o reformie nauki, ale również w świetle medialnych doniesień o wypowiedziach polityków, którzy kwestionująfakty potwierdzone naukowo. . Chcielibyśmy zrozumieć kontekst podobnych przejawów braku zaufania do wiedzy akademickiej, przyglądając się „od wewnątrz” zinstytucjonalizowanym praktykom naukowców, regułom dyskursu, który oddziela je od praktyk „niegodnych” instytucjonalnej legitymizacji, a także retorycznym narzędziom, przy pomocy których instytucje naukowe komunikują się ze swoim otoczeniem. Szczególnie interesuje nas to, w jaki sposób napięcia pomiędzy unitarną, uniwersalistyczną koncepcją nauki oraz postępującą specjalizacją badań determinują – i determinowały w przeszłości – strategie uzasadniania działalności prowadzonej przez oficjalne „fabryki wiedzy” (by posłużyć się terminem spopularyzowanym przez Geralda Rauniga). Zachwianie autorytetu instytucji badawczych chcemy potraktować jako problem związany z ich samoświadomością, włączając się tym samym w trwającą co najmniej od lat 40. XX wieku debatę o statusie wiedzy naukowej, prowadzoną przez badaczy takich, jak m.in.  Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos czy Bruno Latour.

Rozważając powody, dla których wzrasta nieufność wobec instytucji naukowych, pytamy jednocześnie o kulturowe problematyzacje tego procesu. Dlatego też proponujemy dwudzielną kompozycję numeru, w którym chcielibyśmy omówić zarówno etiologię omawianego kryzysu akademickich instytucji (w pierwszej sekcji wydania), jak i wybór twórczych odpowiedzi na ów kryzys (w sekcji drugiej), które odnajdujemy w praktykach rozmaitych twórców czy kuratorów (co najmniej od czasów Bauhausu).

Interesują nas przede wszystkim następujące zagadnienia badawcze:

  • wytwarzanie autorytetu nauki,
  • legitymizacja wiedzy naukowej w kontekście publicznych sporów o wartości (np. o podłożu religijnym)
  • „wytwarzanie rzeczywistości” przez instytucje naukowe i sposoby upowszechniania naukowych obrazów świata
  • wiedza instytucjonalna oraz wiedze alternatywne (archeologia podziału, przykłady sporów nauki i „pseudonauki”, reperkusje społeczne),
  • strategie podważania obiektywizmu nauki,
  • problematyzacje statusu wiedzy naukowej w praktykach artystycznych,
  • krytyka podziału „dwóch kultur” (Charles P. Snow) jako odpowiedź na instrumentalizację badań naukowych,
  • nowy instytucjonalizm; próby „splatania instytucji na nowo” zarówno w teorii, jak i praktykach naukowych czy artystycznych.

Zachęcamy do nadsyłania artykułów w języku angielskim. Na artykuły zredagowane według wytycznych czasopisma czekamy do 20 lutego 2018 roku. Artykuły prosimy przesyłać na adres:przeglad.kulturoznawczy@uj.edu.pl

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie WWW „Przeglądu Kulturoznawczego”: http://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/menu/149/

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.